НАВТАРХАЙ II

Намхан, пагдгар: навтархай бие (намхан, пагдгар бие) - Энэ бол навтархай биетэй, шаравтар дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана.

навтархай бие намхан, пагдгар бие
Ижил үг:

НАВТАРХАЙ I