НАВТГАЛЖИН
/ амьтан /

Цагаан алаг хүзүүтэй, хар өнгийн бяцхан шувуу.