НАВТАРДАХ

Х‎‎этэрхий навтар болох, навтарын учир зохисгүйд‎эх.