НАВТАР II

Урагдаж навтарсан нь: навтар савтар [хоршоо] (энд тэндээ урагдаж салбайсан нь).

Ижил үг:

НАВТАР I