НАВТАН II

Навтан өвс [ургамал] (уулын хажуу, ой модон дотор буюу шугуйн хөвөөн дэх сүүдэрхэг зэгст газар дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

НАВТАН I