НАВТАН I

Навтан алхах (толгой гудайлган, нуруу бөгтийн алхах).

Ижил үг:

НАВТАН II