НААДАХ I

1. Тоглох, зугаацах: наадах дуртай (тоглох дуртай), хүүхэнтэй наадах (эмэгтэй хүнтэй дэлгэрэнгүй...


2. Бусадтай үгээр шоглолцох, тоглоом тохуу хийх: наадаж хэлсэн үгнээс зайл, нарийн орсон хураас зайл [зүйр цэцэн үг] (тоглоом дэлгэрэнгүй...
3. Баяр цэнгэл хийх: сайхан наадав уу? (сайхан цэнгэв үү?).

наадах дуртай тоглох дуртай
хүүхэнтэй наадах эмэгтэй хүнтэй наргин зугаацах
бүжиглэн наадах бүжиглэн цэнгэх
хөөцөлдөн наадах бие биеэ барих гэж хөөцөлдөн тоглох
тонгочин наадах үсэрч, харайн зугаагаа гаргах
наадах наргих зугаацан цэнгэх
тоглох наадах янз бүрийн тоглоомоор зугаацах
эрхлэх наадах тоглон зугаацах
салхи наадах салхи үлээх
зоосоор наадвал хөрөнгөө барна, жолоогүй явбал хүндээ барна зугаа цэнгэл их хөөцөлдвөл амьдралд халтай гэсэн санаа
наадахыг наад надаар бүү наад, тоглохыг тогло толгойгоор бүү тогло хүүхдийн тоглоом хэтрэх гэсэн санаа
наадаж байсаар насаа барна, наргиж байсаар цагаа барна наадам тоглоом ихэдвэл амьдралдаа хийж бүтээсэн зүйлгүй өнгөрнө гэсэн санаа
наадаж хэлсэн үгнээс зайл,нарийн орсон хураас зайл тоглоом тохуу ч эцэстээ муу үр дүнд хүрнэ гэсэн санаа
сайхан наадав уу сайхан цэнгэв үү
Ижил үг:

НААДАХ II