НААЗНАХ

Түр зуур наах: зарлал наазнах (зарлалыг хэсэгхэн хугацаанд наах).