НААЛГАХ

Бусдаар наалгуулах - Хатан муутуу наалгаатай жижигхэн нүдэт цонхныхоо салхивчийг онгойлгов. дэлгэрэнгүй... ном наалгах (номы‎н ар болон салсан хэсгийг нийлүүлэн наалгуулах).