НААЛДАНГИ II
/ анагаах /

Эмгэгийн улмаас хоорондоо барьцалдан наалдаж, холбогдох эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа хямрах эмгэг хам шинж.

Ижил үг:

НААЛДАНГИ I