НААЛДАЦ

1. Наалдах чанар;


2. Наалдаж хоцрох зүйл;
3. [шилжсэн] Хувцас з‎‎эргийг өмсөхөд биед эвтэй, таарсан нь.