НААЛДВАР

Наалдан барьцалдах чадвар, наалдах чанар: наалдвар сайтай цавуу (наахад амархан барьцалддаг дэлгэрэнгүй...