НААЛДМАЛ

1. Юманд наалдсан нь;


2. Нааж хийсэн зүйл: наалдмал хавтас (нааж хийсэн хавтас), наалдмал хаг [ургамал] (бие нь холтослог хэлбэртэй дэлгэрэнгүй...
наалдмал хавтас нааж хийсэн хавтас
наалдмал хаг бие нь холтослог хэлбэртэй хаг