НААЛДАЦГҮЙ

1. Наалдац муу;


2. Наалдаж үлдэх юмгүй;
3. [шилжсэн] Өмсөхөд биед эвгүй: биед наалдацгүй хувцас (өмсөхөд эвтэйхэн бус хувцас).