НААЛДАЦТАЙ

1. Наалдац сайтай;


2. Наалдаж үлдэх зүйлтэй;
3. [шилжсэн] Өмсөхөд биед эвтэйхэн.