НААЛДАА

1. Наалдвар, наалдан барьцалдахдаа сайн: наалдаа гурил (зуурч ю‏м хийхэд амархан барьцалддаг сайн дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Ихэд удсан байдал: наалдаа өвчин [хуучирсан] (ужиг өвчин).

наалдаа гурил зуурч юм хийхэд амархан барьцалддаг сайн гурил
наалдаа шороо сайн наалддаг, наалдаж барьцалдахдаа сайн шороо
наалдаа өвчин ужиг өвчин