наалдаа шороо
сайн наалддаг, наалдаж барьцалдахдаа сайн шороо