НААЛДАМТГАЙ

1. Наалдах нь түрг‎эн;


2. [шилжсэн] Хүнтэй амархан танилцдаг зан: наалдамтгай хүн (хүнтэй амархан танилцан нөхөрлөдөг зантай хүн).