наалдаа гурил
зуурч юм хийхэд амархан барьцалддаг сайн гурил