НААДАХ II

1. Наад, энэ тал: уулын наадах (уулын наана);


2. Дэргэд байгаа хүн болон юмыг төлөөлөн хэлэх үг: наадахаа ав (энэ зүйлийг ав), наадахыгаа барь (энэ хүнийг дэлгэрэнгүй...
уулын наадах уулын наана
наадахаа ав энэ зүйлийг ав
наадахыгаа барь энэ хүнийг барь
надаас асуухаар наадахаа үз хүнээс асуухаар эхлээд уг юмаа сайн шинжин хар гэсэн санаа
Ижил үг:

НААДАХ I