НААДГАЙ I

Хүүхдүүдийн наадах тоглоом: наадгай тоглох (тоглоомоор тоглох), тоглоом наадгай дэлгэрэнгүй...

наадгай тоглох тоглоомоор тоглох
тоглоом наадгай хүүхдийн тоглон наадаж зугаагаа гаргах хэрэглэл
Ижил үг:

НААДГАЙ II