НААДУУЛ

Наана байгаа хүмүүс мөн эд юмс: наадуулыгаа бариад ав (наана байгаа хүмүүсээ бариад ав), дэлгэрэнгүй...

наадуулыгаа бариад ав наана байгаа хүмүүсээ бариад ав
наадуул чинь мөн наана байгаа хүмүүс чинь мөн
наадуулаа ширээн дээр тавьчих наана байгаа юмаа ширээн дээр тавьж орхи

эрхлүүл, тоглуул

Хайртай ч хутгаар бүү тоглуул. Зоргоор ч зүүгээр бүү наадуул. ААЗ

Тэмээч Г.Эрдэнээцогт2015-12-29 03:15:50