наадаж байсаар насаа барна, наргиж байсаар цагаа барна
/ зүйр цэцэн үг /
наадам тоглоом ихэдвэл амьдралдаа хийж бүтээсэн зүйлгүй өнгөрнө гэсэн санаа