хөөцөлдөн наадах
бие биеэ барих гэж хөөцөлдөн тоглох