МАЯА II

Гоожиж байгаа шингэн зүйлийн дор тосох ховилтой тосгуур.

Ижил үг:

МАЯА I

МАЯА III