МАЯА III
/ нутгийн аялгуу /

буриад Майга: маяа хөл (майга хөл) - Зуны цагт шагайгаар дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

МАЯА I

МАЯА II