МАЯА I

Далны ясны нарийн үзүүр - Дарсан цагаан үүдийг нь далны маяанд хүргэлгүй хаян татаад оров гэнэ. дэлгэрэнгүй...

мод өргөстэй боловч чавга нь амттай, монос яртай боловч мойл нь амттай мууд сайн зүйл ч байх гэсэн санаа
махаа идэж, маяагаа мөлжих ихэд зүдрэх, зовох
Ижил үг:

МАЯА II

МАЯА III