ашигт малтмал

газрын хэвлийд үүсэн бий болсон байгалийн байдлаараа байгаа эрдэс бодисын хуримтлал