МАГАДЛАГДАХ

Ажил хэргийн үнэн худал нь баримтаар нотлогдох - Одоо л магадлагдана даа, дээлээ тайлж хүзүүнд чинь юу байгааг дэлгэрэнгүй... А.Толстой. Мөнгөн ноён.