МАГАДЛАХ

1. Юмс, үзэгдлийн үнэн худлыг нягталж тодорхойлох: магадлан хянах (баримтаар нягтлан үзэх), дэлгэрэнгүй...


2. Үнэн зөвийг тогтоох, илрүүлэх: магадалж үзэх (шалгаж үзэх), магадлах үнэн (баталгаа шаардагдах зүйл), дэлгэрэнгүй...
магадлан хянах баримтаар нягтлан үзэх
үнэнийг магадлах үнэнийг нотлох
магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль сургалт явуулах эрх зүйн орчноо баталгаажуулсан сургууль
магадалж үзэх шалгаж үзэх
магадлах үнэн баталгаа шаардагдах зүйл
үнэн худлыг магадлах зөв бурууг нь шалгах