МАГАДТАЙ

Хэрэг, явдал болох нь баттай, эргэлзээгүй: магадтай үнэн (гарцаагүй үнэн) - Бидний үгэнд эргэлзэх дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.