МАГМА

Газрын гүнд орших гал халуун хайлмаг чулуулаг: магмын чулуу (газрын гүнд орших гал халуун чулуулаг дэлгэрэнгүй...