МАГНАГТАН

Магнаг торго өмсөж эдэлсэн хүмүүс - Шар л хүрэмтэнгүүд, хар л магнагтангууд. Д.Нацагдорж. Зохиолын түүвэр.