МАГНАГ

Алт, мөнгөн утас оруулж нэхсэн луу хээтэй торго: хамба магнаг (тачир үстэй нэгэн зүйлийн магнаг дэлгэрэнгүй...

хамба магнаг тачир үстэй нэгэн зүйлийн магнаг торго
шаа магнаг

алт, мөнгөн утас оруулж магнаг адил хээ гарган нэхсэн шаа

магнаг дээл магнаг торгоор хийсэн дээл
магнаг үсэг магнаг торгоор оёж хийсэн үсэг
магнаг чулуу хөнгөн дэгдэмтгий бодос ус, фтор, бор, хлор зэрэг, заримдаа ховор болон сарнимал махбод ихээр агуулдаг эрдэс бүхий бүдүүн ширхэгтэй, ихэвчлэн судал, үүр, мэшил хэлбэрээр байрладаг магмын чулуу
магнаг таж алт мөнгөн утас оруулж нэхсэн луу хээтэй торго болон өнгө дотрыг өөр өөр өнгийн утсаар ялгаруулан нэхсэн торгомсог бараа
торго магнаг алт мөнгөн утсаар нэхсэн гоёмсог хээтэй нарийн бөс бараа
хоргой магнаг сайн чанарын торго, хоргой
магнаг өмсөх гоёх
торго өмссөн хүнд магнаг хүргэгч, олон турсага нөмөрсөн хүнд нөхөөс өгөгч цөөхөн дээдэст долигонон бэлэг сэлт өгөх, харин доодост үл туслах гэсэн санаа