МАГАДЛУУР

1. Юмны гол шинжийг заасан хэмжээ;


2. Шалгаж үзэх төхөөрөмж.