ЛАЙ II

1. Үйл зовлон; гай, ланчиг: лай болох (яршиг төвөг хийх, саад болох) - Лай болохоор зай бол дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., лай барчид [хоршоо] (гай барчид), лай ланчиг (үйлийн үрээс үүдсэн аливаа төвөг яршиг, гай гамшиг) - Арандал ямар ч шийдвэр гаргаж чадахгүй, барагдахаа байсан лай ланчгаа хараан зүхсээр, өдөр хоног өнгөрүүлж эхлэв. Б.Нямаа. Арандалынхан., лай оноо [хоршоо] (үйлийн үр), үйл лай [хоршоо] (үйлийн үрээр бүтсэн зовлон), лай ч байна, зай ч байна [зүйр цэцэн үг] (тэгж байгаад болж бүтнэ гэсэн санаа; залхуурч хойргошиход хэлнэ);


2. Төвөг яршиг: лай лай (залхуурч хойргоших, төвөгшөөхөд хэлэх үг) - Лай лай гэсээр бүгдээрээ өнгөрнө. дэлгэрэнгүй... лай чирэх (а. Хэрүүл шуугиан дэгдээх; б. Уршиг яршиг, төвөг дараа хийх), лай татаж, гай тарих (бусдад тээр дараа болох).

лай болох

яршиг түвэг хийх, саад болох

лай барчид гай барчид
лай ланчиг үйлийн үрээс үүдсэн аливаа түвэг яршиг, гай гамшиг
лай оноо үйлийн үр
үйл лай үйлийн үрээр бүтсэн зовлон
лай ч байна, зай ч байна тэгж байгаад болж бүтнэ гэсэн санаа залхуурч хойргошиход хэлнэ
лай лай залхуурч хойргоших, түвэгшээхэд хэлэх үг
лай чирэх а. Хэрүүл шуугиан дэгдээх; б. Уршиг яршиг, түвэг дараа хийх
лай татаж, гай тарих бусдад тээр дараа болох
Ижил үг:

ЛАЙ I

ЛАЙ III