ЛАЙ III

Үр тариа цайруулахад гардаг хаягдал; хонхруу, хэвэг.

Ижил үг:

ЛАЙ I

ЛАЙ II