ЛАЙ I

1. Хог новш, хог буртаг: лайгаа чирэх (хэрэгтэй хэрэггүй, дэмий олон зүйл авч явах), лай дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (хэрэггүй хог новш, илүүц юм) - Тийм болбоос танай нэгэн адууны лай хогийн галаар нэгэн их сарлаг улсын олныг сарниулах аргыг би цөм бархиран задруулбаас ямар. В.Инжаннаши. Хөх судар;


2. Худгийн усны ёроолд тунасан лаг шавар: усны лай (усны тунадас, лаг), худгийн лай (худгийн ёроолд тунасан лаг дэлгэрэнгүй...
лайгаа чирэх хэрэгтэй хэрэггүй, дэмий олон зүйл авч явах
лай хог хэрэггүй хог новш, илүүц юм
усны лай усны тунадас, лаг
худгийн лай худгийн ёроолд тунасан лаг шавар
лай доогуур ус гүйлгэх далдуур хор хүргэх, гэм хийх
Ижил үг:

ЛАЙ II

ЛАЙ III