ЛАЙДАА II

Худаг лайдах багаж.

Ижил үг:

ЛАЙДАА I