ЛАЙДУУЛАХ II

1. Бусдыг гүжирдүүлэн гүтгүүлэх;


2. Бусдад гөрдүүлэх, гүтгэгдэх.

Ижил үг:

ЛАЙДУУЛАХ I