ЛАЙДАА I

Хөдлөн явахдаа болхи, бойтог, эв дүйгүй: лайдаа амьтан (лазан хойрго амьтан).

Ижил үг:

ЛАЙДАА II