ЛАЙДАХ II

Өөрийн бурууг бусдад нялзаах, гүжирдэх, гүтгэх зэргээр бусдад лай тарих.

Ижил үг:

ЛАЙДАХ I