КОЛЬЦО

Гархи, цагариг, бүслүүр, бөгж, цүү: сагсны кольцо (сагсан бөмбөгийн цагариг).