КОМАНДЛАХ

1. Захирах, тушаах, команд өгөх: командлан тушаах (захиран тушаах) - Командлан тушаах нь хүртэл дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Хүний чанар;


2. Даргалах, захирах - Улаан цэргийн энэ цувааг командалж ирсэн. Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү.