КОМАНДЛУУЛАХ

1. Команд өгүүлэх;


2. Удирдуулах - Манай застав дээр отрядын даргаар командлуулсан нэмэгдэл хүч ирлээ. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй дэлгэрэнгүй...