КОМАНД

1. Тогтсон маягаар хэлэх ам тушаал - Дарга нь хоёр цэрэгт “Номхон” гэж команд өгөв. дэлгэрэнгүй...;


2. Захирах мэдэл - Миний командаар цөм буусан гэнэ лээ. “Цог” сэтгүүл;
3. Отряд, цэргийн жижиг анги, бүлэг - Манай командын байр нууц байх болно. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал;
4. Спортын баг: хөл бөмбөгийн команд (хөл бөмбөгийн баг).