КОМАНДЛАГЧ

Цэргийн удирдах дарга: захирагч - Малгай өмссөн чийрэг залуу эр бол корпусын командлагч. дэлгэрэнгүй... ангийн командлагч (ангийн дарга), армийн командлагч (армийн захирагч), цэргийн командлагч (цэргийн захирагч).

ангийн командлагч ангийн дарга
армийн командлагч армийн захирагч
цэргийн командлагч цэргийн захирагч