ИНДЭХ II

Ин бий болох, дур хүсэл төрөх.

Ижил үг:

ИНДЭХ I