ИНДЭХ I

Ингээр тариа цайлгах, талхлах: тариа индэх (тариа талхлах).

Ижил үг:

ИНДЭХ II