ИНДЭР

1. Илтгэгчийн үг хэлэх өндөрлөг ширээ, тайз: индэр дээрээс үг хэлэх (тусгай ширээний араас босоогоор дэлгэрэнгүй...


2. Хурлын тэргүүлэгчдийн суух өндөрлөг байр - Хурлын тэргүүлэгчид индэрт гарч суудлаа эзлэв. дэлгэрэнгүй...
3. Ёслол, цуглаан, жагсаал үзэж харах, мөн баяр хүргэх, хүлээн авах зориулалтаар талбай, цэнгэлдэх хүрээлэн зэрэг газарт босгосон байр: дэлгэрэнгүй...
4. Цагаан сарын шинийн нэгний өглөө тахилын идээ тавьж үнэртэн шатааж, дэргэд нь тойрон мөргөл үйлдэх чулуу юмуу цасаар тусгайлан зассан овоо;
5. Байшингийн үүдний довжоо, тавцан - Тэр дүүжлүүрийн хооронд нь бас хүний толгой авах индэр хийжээ. дэлгэрэнгүй...

индэр дээрээс үг хэлэх тусгай ширээний араас босоогоор илтгэх
бунхант индэр бунхан зассан тусгай давхарлаг